Wij behandelen de volgende vakgebieden:


Wanneer u op de knoppen klikt komt er meer informatie


Taalontwikkelingsstoornissen TOS / dysfasie, vertraagde taalontwikkeling,  woordvindingsproblemen, een te kleine woordenschat, taalbegripsproblemen, problemen met onder woorden brengen, taalverlies na een hersenbloeding,etc. Klik op de taalknop en doe de taaltest!


Het onduidelijk uitspreken van klanken, het niet kunnen uitspreken van klanken, slissen, lispelen, stotteren, broddelen, tempo problemen, nasaliteitsproblemen, onduidelijk spreken na een hersenbloeding of een neurologische aandoening.


Duimen, speenzuigen, kwijlen, slappe mondspieren, mondademen, verkeerde tongplaatsing, foutieve interdentale slik, eet en drinkproblemen, dyspraxie. Heesheid en keelklachten, spanning in de keel, onvoldoende stemgeluid, foutieve  spreekademhaling, hyperventilatie. Wij werken o.a. zonodig met manuele Larynxmanipulatie. Een techniek waarmee je snel resultaat kunt boeken.Neurologische stoornissen zoals afasie of dysartrie na een hersenbloeding, uitval op het gebied van spraak, taal, stem, of mondgewoonten als gevolg van Parkinson, Huntington, Prader Willy, MS, etc.


Vroegtijdige interventie bij risicokinderen uit groep 2, achterblijvende leesontwikkeling, spellingsproblemen, dyslexie en beelddenken. Verminderd verstaan van klanken, moeite met auditieve informatieverwerking, auditief geheugen en werkgeheugen, auditieve functies, luistervaardigheid als voorwaarde voor het aanvankelijk lezen groep 2.


De Executieve functies, ook wel executieve vaardigheden genoemd, zijn erg van invloed op het leren en de ontwikkeling. In ons logopedisch behandelplan is werken aan EF ook opgenomen.