Afspraken


Huisregels

We hanteren deze huisregels.


Klachten

Heeft u een klacht dan hoop ik dat u daarover rechtstreeks met ons contact opneemt. Met een goed gesprek is bijna alles op te lossen!

We wijzen u ook op de mogelijkheid om via onze beroepsvereniging een officiële klachtenprocedure te starten


Vragen

Op de website van de NVLF vindt u antwoorden op vele vragen.


De behandelovereenkomst

In de behandelovereenkomst staan de afspraken die we samen maken wanneer we overgaan tot behandelen.


Wettelijke eisen

Als paramedici zijn we gehouden aan wettelijke eisen rond informatieplicht, dossierplicht, geheimhoudingsplicht, ect.