Wij behandelen de volgende vakgebieden:


Wanneer u op de knoppen klikt komt er meer informatie tevoorschijn


Taalontwikkelingsstoornissen TOS / dysfasie, vertraagde taalontwikkeling,  woordvindingsproblemen, een te kleine woordenschat, taalbegripsproblemen, problemen met onder woorden brengen, taalverlies na een hersenbloeding,etc. Heb je twijfels over de taalontwikkeling van je kind, doe de SNEL -taaltest ! op internet op de website  www.kindentaal.nl    http://kindentaal.nl


Het onduidelijk uitspreken van klanken, het niet kunnen uitspreken van klanken, slissen, lispelen, stotteren, broddelen, tempo problemen, nasaliteitsproblemen, onduidelijk spreken na een hersenbloeding of een neurologische aandoening.


Duimen, speenzuigen, kwijlen, slappe mondspieren, mondademen, verkeerde tongplaatsing, foutieve interdentale slik, eet en drinkproblemen, dyspraxie. Over eet en drinkproblemen bij jonge kinderen vindt u meer onder pré-verbale logopedie. Heesheid en keelklachten, spanning in de keel, onvoldoende stemgeluid, foutieve  spreekademhaling, hyperventilatie. Wij werken o.a. zonodig met manuele Larynxfacilitatie. Een techniek waarmee je snel resultaat kunt boeken.Neurologische stoornissen zoals afasie of dysartrie na een hersenbloeding, uitval op het gebied van spraak, taal, stem, of mondgewoonten als gevolg van Parkinson, Huntington, Prader Willy, MS, etc.


Vroegtijdige interventie bij risicokinderen uit groep 2, achterblijvende leesontwikkeling, spellingsproblemen, dyslexie en beelddenken. Verminderd verstaan van klanken, moeite met auditieve informatieverwerking, auditief geheugen en werkgeheugen, auditieve functies, luistervaardigheid als voorwaarde voor het aanvankelijk lezen groep 2.


Begeleiding bij eet-, drink en slikproblemen bij baby’s en jonge kinderen. Denk hierbij aan problemen met borst- en flesvoeding, eten van de lepel, drinken uit de beker en het leren kauwen van vast voedsel. En daarnaast het op gang brengen van de verbale communicatie, de spraak.


 

De Executieve functies, ook wel executieve vaardigheden genoemd, zijn erg van invloed op het leren en de ontwikkeling. In ons logopedisch behandelplan is werken aan EF ook opgenomen.