Remedial Teaching

 

De combinatie van Logopedie en remedial teaching is eigenlijk een hele logische. De beide vakken hebben nogal een overlap. Door logopedische problemen ontstaat soms een didactische achterstand.

Wanneer het logopedische probleem rond b.v.  taalontwikkeling, taalbegrip etc..is opgelost, zijn er soms nog wel problemen met "schoolse vaardigheden".  Er kan een achterstand zijn ontstaan...

Maar ook zonder logopedische voorgeschiedenis kun je op de basisschool moeite hebben met een bepaald onderdeel zoals; Spelling, werkwoordspelling, lezen, begrijpend lezen, grammatica, zinsontleding, rekenen, breuken, metriek stelsel of verhaaltjessommen. Of misschien heb je dyslexie of dyscalculie?

 Ga er mee aan de slag zodat je je achterstand inhaalt! Het wordt anders steeds moeilijker om in de lessen mee te blijven doen.

Dat is jammer! Kom! Meld je aan!

Middelbare scholieren ( VMBO, HAVO, VWO) kunnen hier komen werken aan Nederlands, begrijpend lezen, spelling, grammatica, etc.... Van 1F tot aan 4F. We pikken de draad op waar jij bent gebleven en sluiten daarna zo snel mogelijk aan op de methode van school.

Ook Volwassenen die moeite hebben met lezen of spellen; Kom op! Overwin jezelf! Je bent nooit te oud om te leren. Ik weet zeker dat het je nu gaat lukken!


We gaan samen aan de slag! En mocht na onderzoek blijken dat er toch sprake is van een logopedisch probleem, dan kunnen we natuurlijk alsnog via de verzekering declareren.