Vergoedingen

  

 

Logopedie krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.

 

Logopedie is direct toegankelijk. Toch komen cliënten meestal via een arts met verwijzing. Dit kan uw huisarts zijn, een medisch specialist, een jeugdarts, een bedrijfsarts, een orthodontist of een tandarts.

Deze verwijzing brengt u mee op uw eerste afspraak. Samen met een geldig identiteitsbewijs en een bewijs van verzekering.

Dit jaar hebben we contracten afgesloten met bijna alle verzekeraars. Dat betekent dat u de behandeling volledig vergoed krijgt via uw basis-verzekering mits er sprake is van een logopedisch probleem.

Uw zorgverzekeraar vergoedt de logopedie dan rechtstreeks aan ons.


We hebben met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst

Alleen met CZ, en dus ook OHRA en Delta Lloyd, hebben wij geen contract. U als CZ verzekerde bent ook van harte welkom bij logopediepraktijk Tessy Donker. Alleen de maandelijkse afrekening verloopt een beetje anders en er is mogelijk sprake van een eigen bijdrage, afhankelijk van de polis die u heeft. Meer  informatie hierover in onderstaand schema.