Kwaliteitsregister


Wij staan voor Zichtbare Kwaliteit

Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben het recht om hun eigen behandelaars te kiezen. Maar dan wil je wel inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kun je als patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk.

Via het kwaliteitsregister wordt  geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Elke vijf jaar moeten we ons her-registreren; bewijzen dat je als paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Om in aanmerking te komen voor herregistratie moeten we punten halen door o.a. cursussen te volgen, maar ook door ons aan te sluiten bij een kwaliteitskring waarin we jaarlijks 6 keer overleg hebben, kennis uitwisselen, en intervisies doen met collega’s. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

In de afgelopen 5 jaar was ik lid van een algemene logopediekwaliteitskring èn een kwaliteitskring voor dyslexiespecialisten. Ik deed cursussen op het gebied van dyslexie, stem en taal. In Januari 2016 heb ik me weer opnieuw voor 5 jaar geregistreerd. Op korte termijn staan alweer cursussen op het gebied van executieve functies op mijn programma en een verdieping in taalonderzoek. In dit boeiende brede vak ben je nooit uitgeleerd!

Het KP kan door iedereen, van zorgzoekende patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam. Wilt u het register raadplegen, dan kan dat hierwww.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Mijn KP-nummer is 19907682691 t.n.v. T.M. Donker


Een zorgverlenerscontract is niet hetzelfde als goede zorgkwaliteit

Ten onrechte leggen verzekeraars soms een verband tussen kwaliteit en gecontracteerde zorg. Het niet gecontracteerd zijn bij een ziektekostenverzekeraar heeft meestal niets te maken met de kwaliteit van de zorgverlener. In mijn geval kies ik ervoor met CZ ( en dus ook Ohra en Delta Lloyd) geen contract af te sluiten omdat ik het niet eens ben met de manier waarop ze omgaan met zorgverleners. Gelukkig hebben we als patiënt nog steeds vrije zorgkeuze en bent u ook als CZ-verzekerde bij logopediepraktijk Tessy Donker Welkom en in goede handen!