Remedial Teaching en Coaching

 

De combinatie van Logopedie en remedial teaching is eigenlijk een hele logische. De beide vakken hebben nogal een overlap. Door logopedische problemen ontstaat soms een didactische achterstand.

Wanneer het logopedische probleem rond b.v.  taalontwikkeling, taalbegrip etc..is opgelost, zijn er soms nog wel problemen met "schoolse vaardigheden".  Er kan een achterstand zijn ontstaan...

Maar ook zonder logopedische voorgeschiedenis kun je op de basisschool moeite hebben met een bepaald onderdeel zoals; Spelling, werkwoordspelling, lezen, begrijpend lezen, grammatica, zinsontleding, rekenen, breuken, metriek stelsel of verhaaltjessommen. Of misschien heb je dyslexie of dyscalculie?

Ga er mee aan de slag zodat je je achterstand inhaalt! Het wordt anders steeds moeilijker om in de lessen mee te blijven doen.

Dat is jammer! Kom! Meld je aan!

Middelbare scholieren ( VMBO, HAVO, VWO) kunnen hier komen werken aan Nederlands, begrijpend lezen, spelling, grammatica, etc.... Van 1F tot aan 4F. We pikken de draad op waar jij bent gebleven en sluiten daarna zo snel mogelijk aan op de methode van school.

Ook Volwassenen die moeite hebben met lezen of spellen; Kom op! Overwin jezelf! Je bent nooit te oud om te leren. Ik weet zeker dat het je nu gaat lukken!

We gaan samen aan de slag!

Tarieven:

30 minuten     € 40,-

45 minuten     € 60,-

60 minuten     € 70,-


 En mocht na onderzoek blijken dat er toch sprake is van een logopedisch probleem, dan kunnen we natuurlijk alsnog via de verzekering declareren.


Ik leer leren Coaching

Sinds 2019 ben ik ook Ik leer leren coach. . Bij deze methode gaat het niet om de inhoudelijke leerstof van bijvoorbeeld taal of rekenen. Het gaat om de vorm; hoe verloopt het proces van leren.

Ik leer leren is een training voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren.
De training geeft handvatten voor makkelijker en efficiënter leren.

Het programma is geschikt voor:

 • Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
 • Hoogbegaafde kinderen
 • Brugklassers
 • Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen
 • Jongeren in het MBO en HBO

Alle aspecten van leren komen aan bod zoals:

 • Leerstijl: Wat is je talent en hoe zet je dit effectief in
 • Leerstrategie: Wat is een slimme aanpak voor leerwerk, maakwerk en rekenwerk
 • Faalangst: Hoe ga je om met spanning en stress
 • Concentratie: Hoe houd je je bij de les en hoe houd je het vol
 • Motivatie: Wat doe je met 'geen zin' en saaie lessen
 • Plannen en organiseren van huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd
 • Evalueren: Hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter
 • en natuurlijk heel veel tips, weetjes, testen en oefeningen


De training bundelt de verschillende methodes die ik ken en de ervaring van de 20 jaar begeleiden van kinderen met moeilijkheden op het gebied van taal, lezen, leren. Het verschil met remedial teaching is dat de Ik leer leren training kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren.
Waar RT vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat Ik leer leren over HOE te leren. Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde kinderen, ook kinderen met andere leerstijlen door het onderzoeken en aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren.

De training is ontwikkeld door Tea Adema, trainer van kindercoaches en opvoedcoaches.

Op you tube worden regelmatig nieuwe filmpjes geplaatst die uitleg geven over leren leren, bijvoorbeeld over faalangst, concntratieproblemen, leerstijlen en executieve functies. De prijs van een groepstraining is altijd voor een bedrag tussen € 182,50 en € 215,-- ( afhankelijk van groepsgrootte) inclusief het originele werkboek.

Voor individuele trajecten gelden andere tarieven.