Pre-verbale logopedie


Pre verbale logopedie richt zich op de behandeling van eet-, drink- en slikproblemen bij baby’s en (zeer) jonge kinderen. Maar ook op jonge kinderen waarbij de communicatie niet of moeilijk op gang komt.

Pre verbale logopedie kan gestart worden:

  • Wanneer een baby bijvoorbeeld te vroeg geboren is en nog onvoldoende kracht en uithoudingsvermogen heeft om te zuigen en te slikken.
  • Wanneer een baby niet goed uit een fles of uit de borst kan drinken.
  • Wanneer een kind moeite heeft met de overgang van fles/borstvoeding naar lepelvoeding.
  • Wanneer de kauwspieren niet sterk genoeg zijn.
  • Wanneer het een kind niet lukt om uit een (open) beker te drinken.
  • Wanneer het lijkt dat een kind niet wil eten, zonder dat hier een aanwijsbare reden voor is.
  • Wanneer er spraken is van een beperkte contactname zoals problemen met het maken van oogcontact.
  • Wanneer de spraak- taalontwikkeling niet op gang komt ( bijv. in de vorm van geluidjes en brabbelen.


Voor het starten van pre verbale logopedie is het van belang een verwijzing van de huisarts mee te nemen. Dit is om uitsluitsel te geven over eventueel onderliggende medische problemen die de problemen met het eten en/of drinken veroorzaken.

Omdat het bij pre verbale logopedie gaat over baby’s en jonge kinderen vinden deze behandelingen vaak aan huis plaats.

Wat doen wij?
Er wordt, na een intakegesprek met ouders, een observatie gedaan van de eet/drinksituatie. Vervolgens wordt er onderzoek gedaan, afhankelijk van de hulpvraag. Van deze observatie en het onderzoek wordt een video-opname gemaakt, waardoor het proces van het eten en drinken, maar ook de interactie tussen het kind en zijn omgeving kan worden geëvalueerd.

Na het onderzoek bespreekt de logopedist de stappen van het onderzoek en de resultaten. Vervolgens wordt een advies gegeven. Dit advies kan betrekking hebben tot het materiaal, de omgeving, maar ook bijvoorbeeld tot andere hulpverleners.