Afspraken

Privacyregels AVG 2018We hanteren deze huisregels.


Klachten

Heeft u een klacht dan hoop ik dat u daarover rechtstreeks met ons contact opneemt. Met een goed gesprek is bijna alles op te lossen!

We wijzen u ook op de mogelijkheid om via onze beroepsvereniging een officiële klachtenprocedure te starten via  http://www.logopedie.nl/paginas/openbaar/klachten/klachten 


Vragen

Op de website van de NVLF vindt u antwoorden op vele vragen. Ga naar www.logopedie.nl


De behandelovereenkomst

In de behandelovereenkomst staan de afspraken die we samen maken wanneer we overgaan tot behandelen.


Wettelijke eisen

binnenkort vernieuwd i.v.m. wijziging wetgeving